DOPİNGLE, kişisel verilerinizin korunmasına değer vermektedir. DOPİNGLE, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen “DOPİNGLE Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı
DOPİNGLE Kişisel Verilerin Korunması Politikası; DOPİNGLE üyeleri ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:
a. DOPİNGLE BİLİŞİM,REKLAM VE TASARIM HİZMETLERİ’nin indirim-reklam ve kazanç programı olan “DOPİNGLE”’nin ne tür kişisel veriler işlediğini,
b. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
c. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
d. “DOPİNGLE”’nİn kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
e. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile saklanacağını,
f. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin önlemlerin neler olduğunu,
g. "DOPİNGLE”’nin işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,
h. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini açıklamaktadır.

Tanımlar
* DOPİNGLE/ Ticari İşletme ve Müşteri Kazanç Sistemi: Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi veya mobil web sitesi üzerinden üye olan gerçek kişilere, üye iş yerlerine ve bayilere Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde indirimler, tüm üyelik çeşitlerine sisteme dahil ettikleri iş yerleri karşılığında nakit kazançlar ve üye iş yerlerine sosyal medyada reklam imkanı sunan programı,
* ŞİRKET: DOPİNGLE web sitesinin, mobil web sitesinin ve mobil uygulamasının sahibi olan DOPİNGLE BİLİŞİM,REKLAM VE TASARIM HİZMETLERİ’ni
* İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
* Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu ortamı
* Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
* Site: http://www.dopingle.com adresinde yer alan web sitesini ve mobil web sitesini,
* Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi
* Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
* 5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
* 6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ifade eder.

DOPİNGLE Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler
DOPİNGLE BİLİŞİM,REKLAM VE TASARIM HİZMETLERİ’nin indirim-reklam ve kazanç programı olan “DOPİNGLE” tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:
• DOPİNGLE üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, opsiyonel giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz, lokasyonunuz,
• DOPİNGLE’den tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),
• Üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, işlem yeri gibi),
• Üyelerin cihazlarında “konum” bilgisinin görülebilmesine izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi,

Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı
DOPİNGLE yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;
a. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, DOPİNGLE ile aranızda Kullanım Koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,
b. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine DOPİNGLE ile aranızda kurulmuş bulunan Kullanım Koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,
c. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,
d. DOPİNGLE indirim-reklam ve kazanç programı kapsamında Üye işyerlerinde yapılan işlemlerde indirim, kampanya, fayda, promosyon kazanılmasını sağlamak amacıyla,
e. DOPİNGLE’ye bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
f. Üye’nin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
g. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,
h. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,
i. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
j. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
k. DOPİNGLE uygulaması veya web sitesi veya mobil sitesi üzerinde reklam veren firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla,
l. Reklam veren firmaların reklamlarını, çeşitli reklam teknolojilerini kullanarak başka reklam mecralarında da gösterebilmek amacıyla,
m. Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,
n. Üye işyerlerinin veya anlaşmalı firmaların verilerini ŞİRKET’in verileri ile eşleştirmek, tekilleştirmek,
karşılaştırmak ve tekilleştirilmiş müşterilerden oluşan ŞİRKET veri tabanına göre kıyaslamak, karşılaştırılan firmanın müşteri veri tabanını veri doluluk/doğruluk oranlarıyla yorumlamak ve müşteri bilgisi paylaşılmadan yapılabilecek veri tabanı iyileştirme adımlarını analiz etmek amacıyla,
o. Üye iş yerlerinin veya anlaşmalı firmaların verilerinin ŞİRKET verileri ile eşleştirilmesi sonrasında, eşleşen kişilerin ŞİRKET’deki verilerinden türetilen profil ve segment bilgilerinin üye iş yerleri ve anlaşmalı firmalar ile kişi bazlı paylaşılması amacıyla, işlemektedir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Kullanılmaktadır?
DOPİNGLE tarafından işlenen kişisel verileriniz münhasıran indirim-reklam ve kazanç programına ilişkin bizimle akdetmiş olduğunuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve sizlere bu kapsamda daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. DOPİNGLE bu Politikada belirtilen kişisel veri işleme amaçları dışında kişisel verilerinizi işlememektedir. Aynı şekilde size sunduğu hizmet sırasında destek aldığı üçüncü tarafların da bu kişisel verileri münhasıran sözleşmede belirttiği amaçla sınırlı olarak kullanmasını öngörmektedir. İlgili üçüncü tarafların ve kişisel verilere erişim yetkisi olan çalışanlarının bu kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklamakla yükümlü olmaları temin edilmektedir. İlgili üçüncü tarafın bir başka alt işveren veya taşerona kişisel verileri aktarması gereken hallerde, bunun ŞİRKET’in bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Aktarılan kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak, ilgili üçüncü tarafın veri işleyen sıfatını taşıdığı hallerde ŞİRKET ile müşterek sorumluluğu öngörülmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
DOPİNGLE üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca işlenen kişisel verileriniz;
a. IT hizmetleri, profilleme ve veri analitiği gibi uygulama ve hizmetlerimiz açısından, Müşteri ID’si ile veya şifreli olarak, yurt içi veya yurt dışı hizmet aldığımız şirketler ile,
b. Müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile,
c. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetimi amacıyla destek alınan çağrı merkezi ve müşteri memnuniyetini ölçümleyen firma ile,
d. Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle,
e. Üyelerimize hediye gönderimi gerektiğinde kargo firmaları ile,
f. DOPİNGLE üye işyerleri ile işlem takibi için,
g. Anlaşmalı olduğumuz şirketler ile kampanya tanımlama için,
h. DOPİNGLE üzerinden Üye İşyerleri ile yapılan kampanyalara katılmış olan üyelerimizin ad, soyad, e-posta, cep telefonu, plaka gibi kampanya özelinde gerekli bilgileri Üye İşyeri ile,
i. Trafik bilgileriniz (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme veya cumhuriyet savcılıkları ile,
j. Ticari elektronik ileti onayınız, onayı geri almanız ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin her türlü kayıt Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile,
k. Kişisel verilerinizi talep etmeye kanunen yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve cumhuriyet savcılıkları ile,
Yurt içi ve/veya yurt dışı kişisel veri aktarımları halinde, ilgili taraflarla yaptığımız sözleşmelere kişisel verilerinizi koruyacak ve sözleşme ilişkisi sonrası ya DOPİNGLE’ye iade edilmesi veya sistemlerden silinmesini sağlayacak KVKK uyumlu hükümler ilave edilmektedir. Veri işleyenlerden hizmet alınırken, KVKK uyarınca veri güvenliği anlamında asgari olarak bizim tabi olduğumuz yükümlülükleri yerine getirebilecek nitelikteki veri işleyenlerle çalışılmaktadır.
Mobil uygulama kullanıcılarının onay vermiş olmaları halinde konum bilgileri işlenebilmekte ve ayrıca yine onay vermiş olmaları kaydıyla kendilerine bildirim yapılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
ŞİRKET, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
ŞİRKET tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. ŞİRKET bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
ŞİRKET tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
ŞİRKET tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
ŞİRKET, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?
DOPİNGLE üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.
Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;
* Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl ( 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat )
* Üyeliğe ilişkin kayıtlar 10 yıl ( 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu )
* Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için 10 yıl ( 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu )
* Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl ( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu )
* Çerezler en fazla 540 gün
* Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl ( 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat )
* Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl ( 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun )
* İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler 1 yıl ( Şirket içi politikalar )
* Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl ; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl ( 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun )
* Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta ( Şirket içi politikalar )
Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler
ŞİRKET kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Doğuş Müşteri Sistemleri, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.ŞİRKET, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla ŞİRKET’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
ŞİRKET, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
• Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
• Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır,
• Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
• Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
• Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
ŞİRKET’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, ŞİEKET tarafından işletilen platformlara veya ŞİRKET sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ŞİRKET bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
DOPİNGLE, kişisel verileriniin hukuken korunmasını sağlamak amacıyla; yapmış olduğu sözleşmelere tarafların rollerini dikkate alarak KVKK uyumlu hükümler eklemekte, yine KVKK konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getiren veri sorumlusu veya veri işleyenlerle çalışmayı tercih etmekte, sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra paylaşılmış olan kişisel verilerin ŞİRKET’e devredilmesi ve ilgili taraf nezdinde gerekli denetim mekanizmalarını öngörmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11’de yer alan haklarınız şunlardır:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerinde yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 0224 323 00 16 no’lu telefondan veya destek@dopingle.com.tr mail adresinden ŞİRKET’e başvurabilirsiniz. E-posta ile başvuru yapmanız durumunda, DOPİNGLE’ye üyelik sırasında sisteme kaydettiğiniz e-posta adresini kullanmanız durumunda başvurunuz geçerli olarak kabul edilecektir. Ayrıca, DOPİNGLE’ye üyelik sırasında sisteme kaydettirdiğiniz e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imzanız ile de destek@dopingle.com.tr adresine bir e-posta göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Telefonla başvuru yapmanız halinde, kimliğinizin doğrulanması amacıyla, üyelik sırasında verdiğiniz kişisel verileriniz kullanılarak gerekli doğrulama yapıldıktan sonra başvurunuz kabul edilecektir.
Başvurunuzda : Ad Soyad, Cep Telefonu Numarası, e-posta adresi, adresi (cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa), ŞİRKET ile ilişkinize ilişkin açıklamalar (tedarikçi, üye, ziyaretçi gibi) ve KVKK md. 11 kapsamındaki talebiniz açıkça belirtilmelidir.
Eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için “DOPİNGLE” uygulaması içindeki “GİRİŞ-ÇIKIŞ” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Yapılacak Değişiklikler
ŞİRKET, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının www.dopingle.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

“DOPİNGLE”den Ayrılma
Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde; size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilir veya dilediğiniz zaman “destek@dopingle.com.tr” adresine e-posta gönderebilir veya mobil uygulama üzerinden profil bölümü altındaki “ayarlar” bölümüne erişerek gerekli değişiklik ve/veya güncelleme işlemleri yapabilir veya ŞİRKET telefonunu (0 224 323 00 16) arayarak bildirebilirsiniz.DOPİNGLE üyelik hesabınızı kapatmak isterseniz; ŞİRKET telefonunu (0 224 323 00 16) arayarak bildirebilir veya dilediğiniz zaman “destek@dopingle.com.tr” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması
DOPİNGLE tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman destek@dopingle.com.tr adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz. Söz konusu ticari elektronik ileti onayını geri almak istediğiniz takdirde ayrıca; “DOPİNGLE” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilir veya ŞİRKET telefonunu (0224 323 00 16) arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
DOPİNGLE üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Mayıs 2018
Dopingle Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının kapsamı; KVKK Madde 10 hükmü ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 13 hükmü uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin faaliyetlerimiz konusunda en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak amacıyla siz ziyaretçilerimizin erişimine sunulmuştur.
Dopingle Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncellenen versiyonunda; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.